Hệ thống Smartlock trường Đại học

Với ý tưởng thay thế chìa khóa truyền thống và triển khai mô hình Đại học thông minh. jSolution đã triển khai thành công hệ thống khóa thông minh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

UEH LMS

Hệ thống học trực tuyến UEH, phục vụ hơn 100.000 sinh viên/năm. Đã được jSolution triển khai và hoạt động trên 10 năm

Cổng tuyển sinh UEH

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế – kinh doanh đứng đầu thế giới theo nhiều tổ chức xếp hạng uy tín.