UEH LMS

Thông tin dự án

Hệ thống học trực tuyến UEH, phục vụ hơn 100.000 sinh viên/năm. Đã được jSolution triển khai và hoạt động trên 10 năm

jSolution đã triển khai:

  • Tích hợp hệ thống elearning (LMS) với hệ thống đào tạo của UEH
  • Xây dựng các công cụ hỗ trợ quản trị sinh viên trên LMS
  • Xây dựng hệ thống giám sát thi trực tuyến
  • Xây dựng công cụ tạo và quản lý ngân hàng đề thi